Zaai- en plantafstand

    Onderzoek naar de relatie tussen het aantal planten per ha en kwaliteit is voor zover bekend nooit uitgevoerd. Dat er verschil in zaaiafstand is bij maximale opbrengst als doel of maximale kwaliteit ligt voor de hand.

    Interessant in dit kader is de suikerbiet. Daar gaat het om de suikeropbrengst en niet om de bietopbrengst. Dit is niet hetzelfde als telen richting voedingskwaliteit bij producten die als geheel worden gegeten, maar heeft er wel mee te maken.
    Bij een rijafstand van ca 45 cm en een afstand in de rij van 19 cm op klei en 18 cm op zand wordt de hoogste suikeropbrengst verkregen. Tussen 1985 en 2000 is de suikeropbrengst met 50% gestegen en de zaaizaadhoeveelheid met 25% gedaald. Dit is mede het gevolg door onderzoek naar de relatie zaaizaad hoeveelheid en suikeropbrengst.

    Bij suikerbiet gaat het niet om voedingskwaliteit. De suikerbiet is een kleine suikerfabriek. Het gaat wel om afrijping. Bij alle cultuurgewassen zouden ook data voor rijafstand en afstand tussen planten in de rij of voor zaaizaadhoeveelheid geformuleerd kunnen worden bij telen richting voedingskwaliteit.

    Het benodigde onderzoek is dus nog niet uitgevoerd.