Licht en schaduw

  Veel onderzoek is in het verleden gedaan naar de invloed van licht en schaduw op de kwaliteit. Op zich is de hoeveelheid licht in de praktijk beperkt te beïnvloeden. De resultaten van de proeven vertonen wel veel gelijkenis met proeven waarbij met verschillende hoeveelheden stikstof wordt bemest.

  Links:
  Zon: rode kleur, hoog droge stofgehalte veel suiker, de beste smaak

  Rechts:
  Schaduw: geel-groene kleur, lager droge stof- en suikergehalte, minder goede smaak

  (Bloksma, 2004. Foto Joke Bloksma)