Bodembeheer algemeen

  Voor een kwaliteitsproduct:

  1. Beperk de stikstofvoorziening
  Cruciaal is het dat er voor het betreffende gewas geen te hoge stikstofbeschikbaarheid is. De huidige stikstofnormen zijn gericht op de opbrengst en niet op kwaliteit. Stikstof komt uit meststoffen en uit de bodem. Voor dit laatste raadpleeg www.ndicea.nl en www.goedbodembeheer.nl.

  2. Niet teveel en niet te weinig kalium
  Voldoende kalium is essentieel voor een goede voedingskwaliteit. Kalium is belangrijk voor een goede smaak, voor veel andere producteigenschappen en voor weerbaarheid tegen plantenziekten. Let op! Teveel is ook niet goed. Houdbaarheid en smaak gaan bij teveel kalium achteruit.

  3. Overige voedingsstoffen niet teveel en niet te weinig
  Let op voldoende aanvoer van fosfor, magnesium en sporenelementen. Deels is dit een kwestie van een goede zuurgraad. Deels van een afvoer vergelijkbaar met de aanvoer. Lees meer op www.goedbodembeheer.nl

  4. aanvoer van organisch materiaal
  Zorg voor een constante aanvoer van organisch materiaal via gewasresten, groenbemesters, compost en mest. Streefhoeveelheid ca 2500 kg eos (effectieve organische stof) per jaar per ha.

  5. Bewortelingsdiepte
  Zorg voor een bewortelingsdiepte van tenminste 40 cm. Belangrijk voor een evenwichtige groei. Verzorg bodemstructuur en bodemleven. Zie www.goedbodembeheer.nl. Graaf een kuil!

  6. Evalueer uw inspanningen
  Vergelijk de smaak eens met producten van elders en volg de gewasontwikkeling, vergelijk uw product met de streefwaarden. Kijk naar groei en afrijpen. Ander ras misschien?