Biologisch en gangbaar

  Inhoud

  1. Inleiding
  2. Aardappel
  3. Witte kool

  Inleiding

  Biologische teelt vindt vaak plaats op betere bodems en de stikstofbemesting is lager. Hiermee is de basis voor een goede kwaliteit gelegd. Ziekten in het gewas kunnen het groeiproces verstoren en daarbij de kwaliteit van het product verlagen. In het volgende twee voorbeelden: aardappel en witte kool. Verder kan een te grote stikstofwerking in het naseizoen (teveel oude kracht) de afrijping belemmeren. Voorbeelden ziet u bij product / winterwortel.\

  Aardappel

  Bij biologisch een compacte begingroei. Deze wordt plotseling afgebroken door een Phytophtora aantasting.

  Gangbaar heeft een zware loofontwikkeling met veel legering (blad valt op de grond). Afsterving wordt voorkomen met bestrijdinggsmiddelen. De uitbundige loofgroei gaat nog lang door.

  Biologisch heeft een evenwichtige groei. Gangbaar een te weelderige groei. Bij biologisch moest vanwege fytoftora aantasting vroeg gebrand. Bij gangbaar werd Pytophtora bestreden. Om deze reden was de kwaliteit van beide aardappels niet duidelijk verschillend. Zie ook product / aardappel.

  tekeningen Gerda Peters

  Witte kool

  De gangbare planten hebben meer schimmelziekten, de biologisch-dynamische meer vraat door duiven, aardvlooien en koolrupsen. Dit duidt op een grotere innerlijke weerstand van de biologisch-dynamische planten.

  Datum Gangbare kool Biologisch-dynamische kool
  20 juni Duivenschade, gehele plant, 50% van de planten Duivenschade, gehele plant, alle planten
  9 juli Duivenschade, gehele plant, 50% van de planten Duivenschade, gehele plant, alle planten
  26 juli Duivenschade, gehele plant, 50% van de planten Duivenschade, gehele plant, alle planten
  14 aug Botrytis 10% van de planten Koolrupsen, gehele plant, vrijwel alle planten
  5 sep Botrytis onderste 4 planten Koolrupsen, gehele plant, vrijwel alle planten
  21 sep Botrytis onderste 5 planten
  Valse meeldauw onderste 2 bladeren
  Mycosphaerella onderste 2 bladeren
  Koolrupsen, gehele plant, vrijwel alle planten
  Valse meeldauw onderste blad
  Mycosphaerella onderste blad
  15 okt Chocoladevlekken op kool
  Valse meeldauw onderste 4 bladeren
  Mycosphaerella onderste 4 bladeren
  Koolrupsen, gehele plant, vrijwel alle planten
  Valse meeldauw onderste 2 bladeren
  Mycosphaerella onderste 2 bladeren
  30 okt Chocoladevlekken op gehele plant
  Valse meeldauw onderste 4 bladeren
  Mycosphaerella onderste 4 bladeren
  Koolrupsen, gehele plant, vrijwel alle planten
  Valse meeldauw onderste 4 bladeren
  Mycosphaerella onderste 3 bladeren

  Tekeningen Gerda Peters