Teelt

    Goede landbouwproducten telen

    Goede landbouwproducten telen vergt een geheel andere blikrichting dan telen richting maximale opbrengst.

    In het volgende worden de belangrijkste maatregelen kort behandeld.