Appel

  Appel, licht en schaduw

  Veel onderzoek is in het verleden gedaan naar de invloed van licht en schaduw op de kwaliteit. Op zich is de hoeveelheid licht in de praktijk beperkt te beïnvloeden. De resultaten van de proeven vertonen wel veel gelijkenis met proeven waarbij met verschillende hoeveelheden stikstof wordt bemest.

  Zon:
  Links
  rode kleur, hoog droge stofgehalte veel suiker, de beste smaak

  Halfschaduw:
  Midden
  Eigenschappen veelal tussen zon en schaduw in

  Schaduw:
  Rechts
  geel-groene kleur, lager droge stof- en suikergehalte, minder goede smaak