Goed bodembeheer

  Voor een kwaliteitsproduct:

  – Beperk de stikstofvoorziening.
  Dit is een van de belangrijkste middelen om aan kwaliteit te werken

  – Niet teveel en niet te weinig kalium

  – Aanvoer van organisch materiaal
  Zorg voor een constante aanvoer van organisch materiaal via gewasresten, groenbemesters, compost en mest voor een goede bodemkwaliteit en daarmee een evenwichtige groei van het gewas.

  – Bewortelingsdiepte
  Zorg voor een bewortelingsdiepte van tenminste 40 cm. Ook belangrijk voor een evenwichtige groei.

  – Evalueer uw inspanningen.
  Vergelijk de smaak en gewasontwikkeling eens met producten van elders, vergelijk uw product met de streefwaarden. Kijk naar groei en afrijpen. Ander ras misschien?

  Lees meer over teeltmaatregelen: Bodembeheer algemeen