Aardappels

    Aardappel Biologisch & Gangbaar - Productkwaliteit

    Twee ontwikkelingsreeksen van aardappels. De bovenste, biologische, heeft een evenwichtige rustige ontwikkeling en levert naar verwachting een zeer goed product.

    De onderste, gangbare, laat een veel chaotischer ontwikkeling zien met een naar verwachting vrij matige kwaliteit.

    Het loopt evenwel anders. Bij de bovenste wordt de ontwikkeling abrupt door fytoftora afgebroken en wordt de aardappelgroei te vroeg stopgezet. Bij de gangbare wordt fytoftora met bestrijdingsmiddelen bestreden en groeit de aardappel langer door. Wat kwaliteit betreft is het verwachte verschil tussen beide aardappels er niet.  Er is geen verschil in smaak, vitamine C en chips en friteseigenschappen.

    Meer over ziekten en kwaliteit: Aardappel