Intro

Waarom deze website?

Gezondheid van de mens en smaak van het product moeten bij de teelt van voedingsmiddelen centraal staan. Verder is het van belang dat het gewas weerstand biedt tegen plantenziekten. Op het moment gebeurt dit te weinig.

Deze website laat zien hoe je naast opbrengst ook kwaliteit voldoende aandacht kunt geven. 40 jaar ervaring met teelt richting kwaliteit in een notendop.

Wat kunt u zoal vinden?

Onder -teelt- een uitvoerige handleiding om kwalitatief goede producten te telen met voorbeelden uit onderzoek.
Onder -product- wordt er op een aantal producten nader ingegaan.
Onder -wat is kwaliteit?- informatie over product- en gewasbeoordeling.

Deze website is nog in ontwikkeling