Telen van smakelijke en gezonde producten

Telen richting een goede smaak en goede voedingskwaliteit geeft veel meer voldoening dan telen uitsluitend richting maximale opbrengst. In het volgende een handleiding hoe je dan moet telen. Resultaten van onderzoek zijn het uitgangspunt.

Wat kunt u zoal vinden?

Onder    –teelt–    handleiding voor de teelt van goede producten.
Onder    –product–    meer info per product.
Onder    –wat is kwaliteit?–   hoe beoordeel je een gewas/product.

Akkerbouwer, veehouder, moestuinder, winkelier of consument, iedereen kan er van leren!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

De ene wortel is de andere niet, de ene tomaat is de andere niet

Lees hoe je gewassen teelt die resistent zijn tegen ziekten
Lees hoe je producten teelt die lekker en gezond zijn

 

Wat vertelt deze website:

-Bij de veredeling van landbouwgewassen is al heel lang de aandacht vooral op opbrengst en gebruikswaarde gericht. Innerlijke kwaliteit (smaak en gezondheid) kregen zelden aandacht. Er zijn wel goede nieuwe initiatieven.

-Het is vooral een te hoog stikstofaanbod (uit mest en bodem) dat negatief werkt op de kwaliteit.

-Omdat biologische teelt meer stikstof kan geven dan gangbaar is de kwaliteit van biologische producten in enkele gevallen slechter dan gangbaar. Biologisch mag via de gebruiksnormen evenveel stikstof bemesten als gangbaar, maar de plant krijgt, vergeleken met gangbaar, extra stikstof via vlinderbloemigen, bodemorganische stof en door minder uitspoeling van stikstof (zie bijvoorbeeld winterpeen). Alleen de biologisch-dynamische landbouw beperkt het stikstofaanbod via mest door regelgeving.

-Bij een vergelijking van biologisch en gangbaar komt het soms voor dat biologisch toch niet beter is dan gangbaar door een sterkere ziektedruk (zie bijvoorbeeld aardappel, knolselderij en witte kool).

Levenskrachten spelen een belangrijke rol bij kwaliteit. Krachten kun je nooit zien, hun uitwerking kun je wel ervaren. De gewasontwikkeling staat centraal bij de beoordeling van levenskrachten. Bij bijvoorbeeld: gewas vormt veel te lang nieuw blad en rijpt niet af, plant is gevoelig voor ziektes, de houdbaarheid is slecht, er is weinig smaak e.d. kun je levenskrachten ervaren.

-Begrippen als vitaliteit, veerkracht, robuustheid, energie van een product zijn goed bruikbaar richting handel en consument. Richting de teelt niet. Daar zijn groei, doordringing en afrijping of groei, integratie en differentiatie direct in te zetten voor een keuze van praktische maatregelen bij de teelt en bij de veredeling.

-Er zijn veelbelovende onderzoeksmethoden zoals stijgbeelden en kristallisaties om levenskrachten te ervaren maar er is nog veel fundamenteel onderzoek nodig om ze beter bruikbaar te maken voor de praktijk.

-Er zijn eenvoudige analyses die op levensprocessen wijzen en een snelle kwaliteitsbeoordeling mogelijk maken. Veel nitraat wijst op overheersen van groei. Suiker en drogestofgehalte wijzen op afrijping. Houdbaarheid wijst op doordringing, op een evenwichtige dynamiek tussen groei en rijping.